Warsztat umiejętności wychowawczych


Zaproszenie na warsztat
„Komunikacja to znacznie więcej niż słowa”

W dniach 28 – 29 kwietnia (sobota – niedziela) 2018 roku Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U” ma przyjemność zaprosić rodziców na warsztat dotyczący komunikacji pt.: „Komunikacja to znacznie więcej niż słowa”. Warsztat odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jęczmiennej 10.

Skuteczna i otwarta komunikacja z dzieckiem to niejednokrotnie trudne zadanie. Obejmuje ona szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu, nie tylko w życiu rodzinnym. Od niej zależy, jak jesteśmy postrzegani i odbierani przez innych, na ile nasze dzieci i inni liczą się z tym, co do nich mówimy, jak czujemy się sami ze sobą, gdyż komunikacja to również to, co mówimy do siebie w myślach.
Warsztat jest propozycją dla tych, którzy chcą polepszyć swoje relacje rodzinne i zwiększyć efektywność swojego porozumiewania się z innymi, a w szczególności z własnymi dziećmi.

Poprzez uczestnictwo w warsztacie dowiecie się Państwo:
·         co składa się na spójną, pełną, autentyczną i otwartą komunikację;
·         jak z odwagą wyrażać swoje uczucia, myśli i potrzeby;
·         jak za pomocą komunikacji ustalać osobiste i rodzinne granice;
·         jak za pomocą komunikacji wprowadzać jasne zasady i egzekwować ich przestrzeganie;
·         o barierach utrudniających skuteczne komunikowanie się;
·         poznacie umiejętności wzmacniające siłę i jakość komunikacji w rodzinie;
·         przećwiczycie umiejętność słuchania.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie.
                                                                                             
Warsztat odbędzie się w dniach:
28 kwietnia (9:00 – 17:30)
29 kwietnia (9:00 – 16:30)

                                                                                             
 
Prowadzący: mgr Kornel Jarzębiński


Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Włocławek

Program Wzmacniania Rodziny

Zapraszamy  do uczestnictwa w kolejnej edycji realizacji
PROGRAMU WZMACNIANIA RODZINY.


Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt:
·         biuro Poradni „Powrót z U” (56) 622 62 14 lub 884-004-033;
·         osobiście w siedzibie Poradni „Powrót z U”: ul. Jęczmienna 10, 87 -100 Toruń;
·         Kornel Jarzębiński: stdio@progressline.pl;
·         Katarzyna Wasilewska – Ostrowska: kasiawasilewska63@wp.pl.
Prowadzący:
·         Katarzyna Wasilewska – Ostrowska
·         Paulina Strohschein
·         Kornel Jarzębiński
Miejsce realizacji:
Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
ul. Jęczmienna 10
87-100 Toruń
Terminy spotkań:
24.03.2018 – godz. 9:00 – 13:30
07.04.2018 – godz. 9:00 – 13:30
14.04.2018 – godz. 9:00 – 13:30
21.04.2018 – godz. 9:00 – 12:00

Warsztat umiejętności wychowawczych

„Siła zaufania” 

W dniach 24 -25 (sobota – niedziela) lutego 2018 roku Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U” ma przyjemność zaprosić rodziców na warsztat pt.: „Siła zaufania”.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom chcemy stworzyć możliwość poznania umiejętności i narzędzi pomocnych w budowaniu zaufania rodzinnego, od którego zależy poziom radości, zaangażowania oraz siła i jakość relacji rodzinnych. Celem warsztatu jest nauczenie Was, jak widzieć, mówić i zachowywać się w sposób budzący wiarygodność i zaufanie. Prowadzący ukazując w sposób praktyczny pewne idee oraz stwarzając możliwość sprawdzania ich w odniesieniu do konkretnych rodzin i sytuacji będzie dawał uczestnikom sposobność do doświadczania konsekwencji związanych z postawą całkowitego braku zaufania, poprzez ślepe zaufanie do mądrego zaufania.

Dowiecie się Państwo jak:
  • budować swoją wiarygodność w oczach własnych i członków swoich rodzin
  • wprowadzać w życie 13 zachowań pomocnych w budowaniu relacji opartych na mądrym zaufaniu;
  • obdarzać mądrym zaufaniem;
  • uczynić z zaufania wyraziste, realne i wymierne narzędzie, mające wpływ na jakość relacji i życia rodzinnego;
  • stwarzać swoim dzieciom grunt pod odbudowywanie nadszarpniętego lub utraconego zaufania.  
Termin:
·  24 lutego (sobota):      9:00 – 17:30
·  25 lutego (niedziela):  9:00 – 16:30

Prowadzący:  Kornel Jarzębiński


Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1 % podatku na Organizacje Pożytku Publicznego jaką jest  Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", 
KRS 0000054824
W miejscu "cele szczegółowe 1%" prosimy o umieszczenie adnotacji - Oddział Toruń

DECYZJA W TWOICH RĘKACH!
Grupa edukacyjna dla rodziców

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci używających narkotyki,
które odbędą się w dniach

9-10-11 luty 2018 r.
w godzinach 17.00-20.00 (piątek),  9.00-19.00 (sobota), 9.00-15.00 (niedziela)

Zajęcia są bezpłatne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z poradnią w celu zgłoszenia uczestnictwa, tel. 56 622 62 14. Lista dostępna także na grupach wsparcia i w biurze stowarzyszenia ( w godz. 8.30- 14.30).

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Narkotyki - rodzaje, objawy zażywania. 
2. Testy narkotykowe- rodzaje, zasady skutecznego testowania.
3. Powody dla których  dzieci sięgają po narkotyki z uwzględnieniem czynników rodzinnych.
4. Fazy  i mechanizmy uzależnienia. Uzależnienie jako choroba postępująca. 
5. Reakcje rodziców, skuteczne i nieskuteczne pomaganie.
6. Syndrom współuzależnienia: nadkontrola, nadopiekuńczość, koncentracja na życiu używającego.
7. Motywowanie dziecka do podjęcia leczenia / terapii. 
8. Formy pomocy osobom uzależnionym. Instytucje pomocy.
9. Dekalog skutecznego pomagania.

Serdecznie zapraszamy.


Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Włocławek
Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w 2017 Roku.


Certyfikat "organizacja sprawdzona"

Z wielką przyjemnością mam zaszczyt poinformować Państwa, 
iż w roku bieżącym Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo "Powrót z U", 
uzyskało certyfikat "Organizacja sprawdzona", przyznawany przez kapitułę
dla wyróżniających się organizacji działających w III sektorze w województwie 
kujawsko-pomorskim.
Wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 5 grudnia 2017 r.

Szczegóły konkursu znajdziecie pod podanym adresem: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

W imieniu Zarządu ... DZIĘKUJEMY !!!